Norsk Inner Wheel Råd


B
ildet viser fra venstre:  Mette W., Anne W.H., Berit L., Britt-Johanne I., Ingeborg L.O. og Gunn S.

Norsk Inner Wheel Råd (NIWR) 2017 består av:

Rådspresident: Britt Johanne Indresøvde, Volda IWK
Visepresident: Liv Elin Broberg Lewin, Kopervik IWK
Pastpresident Helene M. Torkildsen, Arendal- Nedenes IWK
RISO: Bjørg Lindseth Kurszus (ny), Farsund IWK
Rådssekretær: Borgny Molnes, Volda IWK
Rådskasserer: Marit Røsvik Hanken, Ålesund IWK
Sjefredaktør: Halldis Helleberg (ny), Jessheim IWK
DP D27 Mette Willoughby Ålesund IWK
DP D28 Gunn Sembsmoen Stavanger IWK
DP D29 Ingeborg Lyng-Olsen, Kragerø IWK
DP D30 Anne Wendelbo Henriksen Mesna-Lillehammer IWK
DP D31 Berit Lund, Gimle-Majorstuen IWK

Medlemsbokredaktør: Else Mari Holsvik .Volda IWK
Revisor: Liv Skudal, Ålesund IWK
Lovkomiteens leder: Birgith By, Brumunddal-Moelv IWK

Viserådspresident Liv Elin Broberg Lewin holdt en presentasjon om hvordan samhandling i IW organinsasjonen kan fungere på NIWR’s rådsmøte 4. september 2016 i Oslo.
Innholdet ble da ikke diskutert, men var ment som informasjon og invitasjon til videre samarbeid med distrikter og klubber om NYE MEDLEMMER. Alle som ønsker å bruke den i klubb eller distrikt er fri til å benytte følgende ppt.presentasjon fra L.E.B.Lewin:

niwr-og-distriktene_samhandling

 

Gå til rapportene (passordbelagt)