Norsk Inner Wheel Råd

Norsk Inner Wheel Råd (NIWR) 2017- 2019 består av:

Rådspresident Liv Elin Broberg Lewin, Kopervik IWK
Viserådspresident Lisbeth Nesteng,(ny) Tune IWK
Past rådspresident Britt Johanne Indresøvde, Volda IWK
RISO Bjørg Lindseth Kurszus, Farsund IWK
Rådssekretær Vibeke Knudsen, Kopervik IWK
Rådskasserer Liv Astrid Gundersen, Kopervik IWK
DP D27 Edita Krehic, Fauske IWK
DP D28 Berit W. Eldøy, Stord IWK
DP D29 Tone Meier, Nøtterøy IWK
DP D30 Anne Magrete Syse, Kongsvinger IWK
DP D31 Astrid Øverland, Kolsås IWK

Norsk Inner Wheel Råd

Sjefredaktør Halldis Helleberg, (ny) Jessheim IWK
Medlemsbokredaktør Else Mari Holsvik, Volda IWK
Revisor: Vigdis Ingvaldsen, (ny) Haugesund IWK
Lovkomiteens leder Birgith By, Brummundal-Moelv IWK

Rådet holdt sitt første møte på Radisson blu Airport hotell, Gardermoen 27. august 2017.
Rådspresidenten delte da sine tanker for fremtiden i Inner Wheel i Norge. Hun ønsket av vi alle sammen skulle fokusere på
• Å styrke klubbene
• Profilering
• Prosjektene våre
Møtet var godt og alle var engasjerte, noe som er viktig for en livskraftig organisasjon. Referat fra møtet kommer.

 

Viserådspresident Liv Elin Broberg Lewin holdt en presentasjon om hvordan samhandling i IW organinsasjonen kan fungere på NIWR’s rådsmøte 4. september 2016 i Oslo.
Innholdet ble da ikke diskutert, men var ment som informasjon og invitasjon til videre samarbeid med distrikter og klubber om NYE MEDLEMMER. Alle som ønsker å bruke den i klubb eller distrikt er fri til å benytte følgende ppt.presentasjon fra L.E.B.Lewin:

niwr-og-distriktene_samhandling

 

Gå til rapportene (passordbelagt)