Norsk Inner Wheel Råd

Norsk Inner Wheel Råd (NIWR) 2018- 2019 består av:

Rådspresident Liv Elin Broberg Lewin, Kopervik IWK
Viserådspresident Lisbeth Nesteng, Tune IWK
Past rådspresident Britt Johanne Indresøvde, Volda IWK
DP D27 Edita Krehic, Fauske IWK
DP D28 Berit W. Eldøy, Stord IWK
DP D29 Ingeborg Lyng Olsen, Kragerø IWK
DP D30 Anne Magrete Syse, Kongsvinger IWK
DP D31 Nora Hansen, Halden IWK

Bildet fra rådsmøte januar 2019 viser rådspresident Liv Elin B. Lewin sammen med distriktrspresidenter ( fra venstre) :
Edita Krehic D 27, Berit W Eldøy D28, Ingeborg Lyng- Olsen D 29, Liv, Anne Margrete R Syse D 30 og Nora Hansen D 31

Rådsdeltakere:
Rådssekretær Vibeke Knudsen, Kopervik IWK
Rådskasserer Liv Astrid Gundersen, Kopervik IWK
Sjefredaktør Halldis Helleberg,  Jessheim IWK
Lovkomiteens leder Reidun Abrahamsen, Røyken IWK

Andre tillits- utnevnte:
Medlemsbokredaktør Else Mari T. Holsvik, Volda IWK
Revisor: Vigdis Ingvaldsen,  Haugesund IWK
Landsarkivar Grete Bakke Enger, Lillestrøm IWK
Nettredaktør Nina Gjermundsen, Arendal- Nedenes IWK

Rådspresident Liv Elin Broberg Lewin sitter sammen med nåværende Norsk Inner Wheel Råd (NIWR) i perioden 2017-2019.
Rådet er derfor er inne i sin siste periode, og har hatt årlige vår- og høstmøter.
Du finner alle referater fortløpende på egen side. (passordbelagt) Alle medlemmer kan lese mer om rådets arbeid og videre planer der.

Nåværende NIWR holdt sitt første møte på Radisson blu Airport hotell, Gardermoen 27. august 2017.
Rådspresidenten delte da sine tanker for fremtiden i Inner Wheel i Norge. Hun ønsket av vi alle sammen skulle fokusere på
• Å styrke klubbene
• Profilering
• Prosjektene våre
Møtet var godt og alle var engasjerte, noe som er viktig for en livskraftig organisasjon. Referat fra dette og andre møtet ligger under her.

Viserådspresident Liv Elin Broberg Lewin holdt en presentasjon om hvordan samhandling i IW organinsasjonen kan fungere på NIWR’s rådsmøte 4. september 2016 i Oslo. Innholdet ble da ikke diskutert, men var ment som informasjon og invitasjon til videre samarbeid med distrikter og klubber om NYE MEDLEMMER. Alle som ønsker å bruke den i klubb eller distrikt er fri til å benytte følgende ppt.presentasjon fra L.E.B.Lewin:

niwr-og-distriktene_samhandling

 

Gå til rapportene (passordbelagt)