Landsarkivar savner fortsatt en god del stoff for IW-året 2009/2010 som hun skulle ha mottatt innen utgangen av september 2010!

Oppfordring til klubber, distrikter og alle som er pliktige til å sende arkivmateriale: Vennligst sjekk om dette er gjort!