Ved endringer når det gjelder medlemmer, må det gis beskjed til sekretæren
slik at hun sender inn skjema 10.
Endel IW-blader kommer i retur pga. feiladressering. Pga. høye
forsendelsesomkostninger vil disse ikke bli ettersendt.
Derfor: husk skjema 10 !