Narkotikahund

Narkotikahund
Mange Inner Wheel-klubber i Norge gir bidrag til innkjøp og opptrening av narkotikahunder for Toll- og avgiftsdirektoratet.

På Landsmøtet i Stavanger i september 2014 var det 14. gang vi overrakte en sjekk på 150 000 kroner til dette formålet. Representanten som mottok sjekken, understreket at Inner Wheels bidrag har stor betydning. Han sa at vårt engasjement føltes som en anerkjennelse av deres arbeid i kampen mot narkotika.

Pr. 21.2.2016 har klubbene samlet inn 152 581,96 ved hjelp av bl.a. utlodninger og rosesalg. Inntektene ved salg av røde rosekort går også til dette prosjektet (Vedtak 10.19 – januar 2012.)

24.4.2016
RISO Grete H. Eriksen