Helene med Inner Wheel hjul

Helene med Inner Wheel hjul

Kjære Inner Wheel venninner.

Velkommen til et nytt Inner Wheel år. Vi går et spennende år i møte. Nye kandidater er klar til å sette sitt preg på klubber og distrikt. Å påta seg verv, enten det gjelder Råd, Distrikt eller Klubb, krever litt av din fritid, men det er selvutviklende, vennskapskapende og ikke minst det å påta seg et verv gir deg  mange positive opplevelser. Ingen verv er soloverv, men et samarbeid mellom alle medlemmene i styret og klubb. Vi må alle dra lasset sammen for å utvikle IW, fornye oss, ikke minst i den nå fremherskende elektroniske verden.

Vi ser frem til Landstreffet  i Stavanger 5.-7.- september d.å. og  ikke minst til Convention i København  i første halvdel av mai 2015, hvor vi håper mange benytter anledningen til å delta. Å være på Convention er en opplevelse.

Vi minner om at vi trenger  forslag på nye kandidater til rådet; viserådspresident (2015-2017) og RISO (2015-2018). Ellers ønskes også forslag på kandidater  til distriktstyrene. Vår nye verdenspresident, Abha Gupta sitt tema er : ”Light the path”. Hun setter fokus  på vennskap, kjærlighet og hjelpsomhet.

Tilslutt: Bemerk alle tidsfrister. Forslagene til Convention er sendt ut, likeledes the Amendments. Veiledning for stemmegiving etc. vil bli sendt ut i september.

 

Ønsker dere alle lykke til i IW året 2014-2015.

 

Beste hilsen fra Rådspresident

Helene M Torkildsen

Arendal, 20. August 2014