Siden jeg mottok 35 eksemplarer i retur av Inner Wheel Nytt nr.2,nov.2013 på grunn av feil adresser, presiseres det at klubbsekretærene  melde adresseendringer  fortløpende. Forøvrig henvises til frister i medlemsboken. Dette skal skje elektronisk på skjema 10 (som ligger på nettet).

For fremtiden vil bladet bare bli ettersendt hvis mottaker etterlyser det og korrekt adresse oppgis.

Berit Bartels.