En måned i en rådspresidents liv

En måned i en rådspresidents liv

Årets første Rådsmøte ble arrangert som et endagsmøte 27. 08. på Gardermoen. Spennende å møte alle de som skal være med å bestemme til beste for Inner Wheel Norge i dette Inner Wheel året. Vi hadde et spennende og godt møte.

Jeg kan nevne at Inger Bolton-King og Marit Stabell, fra D31s opplæringstreff, delte med de tilstedeværende, hva D31 legger vekt på med tanke på IIW og NIWR under sitt opplæringstreff. Som vanlig var det også innkomne saker, lovendringsforslag og vedtaksendringer. For å få en god gjennomgang av disse, nedsatte Rådet en utvidet Lovkomite, som skal legge frem hva som kan gjennomføres ut fra våre lover. Denne komiteen skal ha sitt første møte Mandag 2. oktober og det blir på Gardermoen. . Referat kommer til Distriktspresidentene så fort vi får det til.

Landstreff i Stavern ble neste punkt på programmet for meg. Dette er det allerede skrevet noe om på nettet, så les det og vit at det var et interessant og lærerikt treff. Ikke minst å få treffe IIW Presidenten, Dr Kapila Gupta.

EUROPEISK MØTE i Ålborg. Dette møtet står ikke i vårt budsjett, men som ny Rådspresident følte jeg for å bli kjent med hva som rører seg i Europa. Sissel H.M. og Helene M.T. var også deltagere. Jeg tok med meg min mann, og vi betalte selv alt deltagelsen kostet, men jeg skal si dere: Jeg følte at jeg fikk masse igjen for mine penger. Proposals til Convention ble diskutert. Det var godt og lærerikt. Full oversikt er det ikke lett å ha. Constitution Chairman Phyllis C. hjalp oss med det. Problemer/utfordringer er ofte like og denne gangen ble det nedsatt to grupper som skulle jobbe videre med
• Strategi utvikling slik at en ikke mister klubber. NR i Sverige, Margareta ,er leder av gruppen og Sissel H.M. er medlem i den.
• Rekruttering av nye medlemmer heter den andre gruppen og jeg ble leder av denne.
Gruppene skal ikke møtes annet enn på nettet, men på neste Europeiske møte, som skal være i Stavanger i 2018, så skal vi legge frem resultatene av gruppearbeidene.

17. september 2017. deltok jeg på RISO/DISO treff på Gardermoen. Jeg hørte Sonja Küspert fortelle om det videre arbeid i Blånildalen, fortsettelsen av vårt SMA-prosjekt. Sonja var inspirerende og alle DISOer og ISOer har fått en lenke til hennes foredrag og powerpoint som kan brukes i klubber og distrikt. Kjempeviktig.

Helgen 22.-24.09.2017. deltok jeg på Nordisk møte i Helsinki. I og med at jeg deltok på det Europeiske møtet i Ålborg, så hadde jeg møtt de fleste. Vi skrev admentments til et par av lovforslagene til Convention, Danmark v/NR og Past NR sender disse til HQ på våre vegne. Likeså diskuterte vi Europeisk Rally, som skal avholdes i 2019 i Rotterdam og alle de nordiske landene er invitert, hva med det Nordiske Rally da? Vi ble enige om å delta på Europeisk Rally og under det Nordiske møtet i 2019, vil vi evaluere hva vi skal gjøre i fremtiden. En viktig beslutning som har betydning for alle landene i Norden og hvor vi var samstemmige. EUROPEISK RALLY arrangeres altså i Rotterdam 13,14 og 15. september 2019. Mer info : www.innerwheel.nl/events. Email:iw.eurorally2019@gmail.com

I dag er det IWmøte i Kopervik og distriktspresident Berit skal delta.
Jeg ønsker dere alle flotte Inner Wheel dager. Sommeren er på visit her på Vestlandet. Den må ha tatt feil av årstidene, for på kveldene er det tydelig høst.
Kopervik, 26.09.2017
Liv Elin

RAPPORTER:
Rådspresident Liv Elin Broberg Lewin har som ser i teksten over her deltatt på to møter i regi av Inner Wheel International denne høsten. Første samling var Europeisk møte i Danmark og deretter deltok hun på Nordisk møte i Finland. Hun ønsker å dele sine opplevelser med oss og legger her ut begge rapportene:

Rapport til Norsk Inner Wheel Råds Distriktspresidenter og medlemmer fra det 11. Europeiske møte:
Rapport fra Europeisk møte 2017
Sted: Ålborg, Danmark
Tid: 7.-10. september 2017

Rapport fra Nordic Meeting 2017: Rapport fra Nordic Meeting 2017
Sted: Helsinki
Tid: 22.-24. september 2017

red.

Hva med en tur til Melbourne?

Hva med en tur til Melbourne?

Tiden går fort og Convention i Australia i april 2018 nærmer seg raskere enn man skulle tro. Det er nå sendt ut reisetilbud til alle, håper vi. Har du tenkt på å delta?
Australiareiser har kommet med et pakketilbud på reise og opphold hvor vi drar fra Oslo 8. april og hjem igjen 17. april. Foreløpig pris er satt til ca kr 25000,-
Avgift til Convention lyder på $ 715 hvis du melder deg på før den 10.oktober. Ved senere påmelding øker avgiften med 100 dollar.

Det blir jo en kostbar reise, men sikkert også en opplevelse for livet! Les mer om Convention i Melbourne her! 

Her finner du også påmeldingsskjema til Convention og reisetilbud fra Australiareiser etc.

Registration form

Tilbud Australiareiser

red.

 

Mye nytt fra IIW

Mye nytt fra IIW

Mange spennende begivenheter forgår i regi av Inner Wheel over hele verden. Resultatene fra valget i International Inner Wheel 2016-17 kom for en tid siden, og Norge er fremdeles representert i The Board ved Board Director Sissel Høihjelle  Michelsen. Se bildet helt bakerst. Vi gratulerer henne med vervet!

Se flere lenker under nyhetssøk «International Inner Wheel»  til venstre på forsiden vår.

Videre har RISO Grete Eriksen lagt ut nytt fra prosjektet vårt i Blånildalen. De trenger fremdeles babytepper, så fint om du sjekker ut dette under menypunktet «Prosjektene»

red.

Safia y Abdi Haase

Safia y Abdi Haase

Safia y Abdi Haase

International Inner Wheel is proud of having Safia Y Abdi Haase among us. When Safia became a member of the IWC of Fredriksten, District 31, Norway last year, the members nationwide knew more about her than she knew about them. Because when Safia’s broad smile and happy face appeared on TV, people listened. While she talked her face became solemn, because her message was grave and of utmost importance: END FGM! Female Genital Mutilation is the right word for what was commonly known as circumcision. Circumcision is a too weak word for the mutilation of the female genital parts that actually takes place.

Who is this woman who has won the hearts of so many?
Safia came as a refugee from Somalia with her 3 daughters and no education in 1992 and by 1998 she had already appeared on TV, After settling in Harstad up North, she started on her education from scratch. She could speak English, but not write it. She learnt Norwegian, completed secondary school, and became a qualified, registered nurse. Later she learnt project management and took a Master’s degree in International Welfare and Health Policy.

Since 2005 she has been involved in health-related work within the Amathea Foundation This foundation works among immigrant women both in Norway and in Africa and Asia. Safia has been particularly involved in female and reproductive health and with her main focus on FGM among Somali women and girls, but also with other groups of women affected with the same problems. She is also engaged outside the Amathea platform with more personal groups, especially one in Kenya.

It all started with a phone call from Harstad Hospital on 14 April 1993.
A young Somali woman was about to give birth to her first child, Safia was summoned to interpret. Neither the doctor, the midwife, nor the public health officer knew the situation of the patient. She had been infubilated with a very little opening in her vulva, the worst kind of FGM. (An infubilated woman has to be opened by her husband by sexual intercourse and penetrated daily so as to keep the vulva open. Some men use their knife for this. Some men send their wife to a traditional midwife to do this secretly. Nowadays most women are opened in a hospital.)There was only a small hole where the head of the baby should appear. It was so narrow that the midwife while trying to palpate her, couldn’t put her finger in. There was panic in the hospital. A gynaecologist was sent for, but the birth had already started, the baby wasn’t breathing from lack of air when coming out, compressions were performed and then the baby was transported by emergency flight to the University Hospital in Tromsø. The baby was alive but severely brain damaged.

As Safia says herself, «I decided to open my mouth», and since then she has not kept quiet! She has been involved in numerous tasks. Among them helping the Norwegian Government framing a policy against FGM since 2000, and she is commonly known as an ambassador in the struggle against all sorts of violence towards the female body. She is proud of being an activist for the Rights of Women and against violence against women, normally divided into four areas:
1 Women in War and Conflict, 2 Domestic Violence, 3 Trafficking, and 4 FGM

She is also a member of a nationally appointed group working against racism and for understanding between cultures. I addition she was among the initiative takers to have a special day devoted to the awareness of FGM since 2009.

Safia has been awarded several prizes and honorary citizenships for her work and engagement, being a role model and for her publications. The list is too long to mention here; the highest ranking award was given her by the King of Norway that made Safia, Knight of St. Olav’s Order, First Class for her commitment for integration, cultural understanding and equality in the increasingly multicultural Norwegian society on 3 October 2014.

And Safia is still active, and more than that, for women in need.

By Board Director Sissel Høihjelle Michelsen

Nordisk møte på Island

Nordisk møte på Island

Inner Wheel Gruppebilde fra Island.
(Rådspresident Britt- Johanne og Past rådspresident Helene i NIWR står som nr 3 og 4 fra venstre)

Nordic meeting in Iceland 18.- 20. September 2015

17. september reiste jeg som representant for Inner Wheel Norge til Nordisk møte på Island. Vi ankom i strålende sol og installerte oss på hotellet som var en ombygd kaserne fra amerikanernes tid på Island.

Dagen etter besøkte vi den Blå Lagunen sammen med past rådspresident Helene. Her var det et surr av klodens ulike språk og mennesker. En opplevelse for oss begge.
Vi var så heldig at vi blei bedt på middag hos et Inner Wheel medlem. Hun bodde helt nede ved sjøen i Keflavik. Fra leiligheten kunne vi se fiskebåter komme inn med dagens fangst. Nydelig islandsk lam blei servert, etter som jeg forsto var det lettrøkt. Det smakte i alle fall godt.

Lørdag 20. september startet møtet. Jana, leder av møtet, ønsket velkommen. Alle de Nordiske land var representert.
Møtet blei holdt på den tidligere NATO basen. I 2006 blei basen lagt ned, bygningene er i dag omgjort til blant annet studentboliger, hoteller og huset der møtet var. I dette huset var det møterom i den ene enden og mange små handverks-boder i andre enden. Disse besøkte vi etter at møtet var ferdig.

Så til selve møtet. Rapportene fra Sverige, Finland, Danmark, Norge (ved Helene) og Island blei lest opp. Det vi alle hadde felles var klubber som blir lagt ned og tap av medlemmer. Diskusjonen var frisk, mange hadde synspunkter på hva som er årsaken til tap av medlemmer, men hvordan få nye medlemmer var et vanskelig tema. En ting er sikkert vi må bli mer synlig.

Økonomien var også tema. Alle sliter med dårlig økonomi fordi tap av medlemmer gjør at utgiftene er større enn inntektene. Fra Sverge kom det spørsmål om vi kan øke kontingenten så lenge vi har penger på bok.

Alle vi som var på Island hadde vært på Convention i København. Det var stilte spørsmål om vi bruker tiden riktig på Convention? Noen syntes at vi brukte for lang til på småting som kunne vært avgjort av The Board. For eksempel brukte vi mye tid på å flytte ord fram eller tilbake i en setning. Vi bestemte at vi ville forsøke å formulere et vedtak til neste Convention der vi gir HQ fikk fullmakt til å bestemme ordlyden i slike saker.

Landene presentere ulike prosjekter, Danmark støttet klovner til sykehus. Island hadde ulike lokale prosjekter. Sverge har som vi trening og kjøp av hunder til tollvesenet. De betaler også reise for 4 leger som er i Afrika for Rotary. Finland hadde også prosjekt i Afrika.

Det ble stilt spørsmål om vi trenger å ha Nordic møte hvert år når vi sliter med økonomien. I etterkant av møtet er det bestemt at møtet skal holdes bare hvert annet år.
Det var likevel brei enighet om at nordiske møter er viktig for å drøfte felles opplevelser og problemer. For meg var det svært nyttig og inspirerende å lytte hva som opptar IW i andre nordiske land. Kanskje også ta lærdom av deres erfaring.

Før møtet var slutt fikk vi innbydelse til Rally i Danmark, i Skagen 16.-18.september 2016. Se mer info under menypunktet «Hva skjer»

Møtet avsluttet lørdag
Om kvelden blei vi invitert til å smake på islandsk tradisjonsmat, hai kjøtt, sel spekk og tørrfisk. Jeg var glad vi skulle ha en god middag ut ved Den Blå lagunen, for dette smakte rett og slett grusomt. Denne dagen fikk vi rikelig av vind og regn, akkurat slik jeg hadde sett for meg været her på øya. Det blei et kort besøk til noen varme kilder. Vi som trosset været kom tilbake som drukna katter.

Søndag besøkte vi som var igjen Reykjavik. Besøkte blant annet et museum, den berømte Hallgrimskirken og konserthuset og Opera Harpa. Mandag var det tid for hjemreise.

Britt- Johanne Indresøvde
Rådspresident

Hvis du fortsetter å bruke siden, godtar du vår personvernserklæring og bruk av cookies. mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close